5.9 C
Corfu
Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

Ένας τεράστιος υπέροχος κόσμος του παιδιού, το Family Shop Χατζηελένης!

Έτσι συνηθίζουμε να το αποκαλούμε το κατάστημα “Χατζηελένης”. Αφού μπορεί κανείς να βρει ό,τι χρειάζεται η μαμά για το παιδί, ενώ παράλληλα είναι ο...

Προχωρά με αλλαγές το νέο 5άστερο ξενοδοχείο IKOS ODISIA

Προχωρά με αλλαγές το νέο 5άστερο ξενοδοχείο IKOS ODISIA στην Κέρκυρα, μετά την έγκριση της τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η...

Κομποστοποίηση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στην ανακύκλωση οργανικών υλών και απορριμμάτων προχώρησε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο η περιβαλλοντική ομάδα Fridays For Future Corfu, με τη λειτουργία κάδων κομποστοποίησης στο χώρο...

Η συνταγή για το πιο κρεμώδες ρυζόγαλο

Γράφει η Έλενα Χονδρογιάννη/ elenacooks.gr Το ρυζόγαλο είναι κρεμώδες γλύκισμα το οποίο παρασκευάζεται από ρύζι που έχει βράσει σε γάλα, ζάχαρη και κορν φλάουρ. Συνηθίζεται σε πολλές...

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Ανέγερση Κτιρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π.»

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, προκηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Π.» με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.300.000,00 € + ΦΠA 24%  (CPV: 45214400-4 – Κατασκευαστικές εργασίες για κτήρια πανεπιστημίου).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132,  Κέρκυρα

(κωδικός NUTS: EL622) Τηλέφωνο: 26610-87652, fax 26610-87632, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ionio.gr, e-mail: dty@ionio.gr

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 49132,  Κέρκυρα

Αρμόδια υπάλληλος: κα Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου (Αρχιτέκτων Μηχανικός), τηλ. 26610-87652, fax 26610-87632, e-mail: dty@ionio.gr

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής με γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.ionio.gr  (Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (CPV: 45214400-4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Π.» και τόπος παροχής το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ στην Κέρκυρα.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η κατασκευή του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει την πλήρη, από κάθε άποψη, εκτέλεση των εργασιών αντιστήριξης, των στατικών, αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ώστε να παραδοθεί έτοιμο για πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 12.300.000,00 € (με αναθεώρηση) + ΦΠΑ 24%

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δύο χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/02/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00  π.μ.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Διαγωνισμού 185569), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ένας τεράστιος υπέροχος κόσμος του παιδιού, το Family Shop Χατζηελένης!

Έτσι συνηθίζουμε να το αποκαλούμε το κατάστημα “Χατζηελένης”. Αφού μπορεί κανείς να βρει ό,τι χρειάζεται η μαμά για το παιδί, ενώ παράλληλα είναι ο...

Προχωρά με αλλαγές το νέο 5άστερο ξενοδοχείο IKOS ODISIA

Προχωρά με αλλαγές το νέο 5άστερο ξενοδοχείο IKOS ODISIA στην Κέρκυρα, μετά την έγκριση της τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η...

Κομποστοποίηση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στην ανακύκλωση οργανικών υλών και απορριμμάτων προχώρησε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο η περιβαλλοντική ομάδα Fridays For Future Corfu, με τη λειτουργία κάδων κομποστοποίησης στο χώρο...

Η συνταγή για το πιο κρεμώδες ρυζόγαλο

Γράφει η Έλενα Χονδρογιάννη/ elenacooks.gr Το ρυζόγαλο είναι κρεμώδες γλύκισμα το οποίο παρασκευάζεται από ρύζι που έχει βράσει σε γάλα, ζάχαρη και κορν φλάουρ. Συνηθίζεται σε πολλές...

Δίαιτα: ο Γενάρης είναι ο μήνας των αλλαγών;

Γράφει η Τίνα Βλάχου/ Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc Η έναρξη μιας νέας χρονιάς συνοδεύεται συνήθως από μια  προσωπική ενδοσκόπηση. Είναι αυτή η περίοδος που σκέφτεσαι πώς θα ήθελες να...