22.9 C
Corfu
Κυριακή, 26 Ιουνίου, 2022

Μαθητικές συναυλίες καθημερινά από τη ΦΕ “Μάντζαρος”

Η Φιλαρμονική Εταιρία "Μάντζαρος", την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, καθημερινά, διοργανώνει μαθητικές συναυλίες, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής. Το αναλυτικό πρόγραμμα των συναυλιών έχει ως...

Το Μουσικό Φεστιβάλ Παξών ξαναρχίζει μετά από 2 χρόνια – Όλο το πρόγραμμα

Το Paxos Music Festival σε παραγωγή των Φίλων Παξών ξαναρχίζει αυτό το καλοκαίρι μετά από δύο χρόνια περιορισμών και lockdown λόγω του COVID 19. Αυτή...

“Ο άνθρωπος του Θεού” …στον Άγ. Ιωάννη Παρελίων

Μέσα από την οθόνη του The Moonlight Cinema Caravan Το Σάββατο 25/6, στις 21:30 στο Archontiko Petrettini Boutique Hotel, Agios Ioannis Parellion, μέσα από...

Αυλή Μεζεδοπωλείο: Μια “αυλή γεύσεων” στον Κόλπο της Γαρίτσας

Το Μεζεδοπωλείο η "Αυλή" είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, όπου  όλα γίνονται με μεράκι και φροντίδα. Από το 2009 που άνοιξε τις πόρτες της, κέρδισε...

Σχεδόν 2 εκατ. € η τακτική, ετήσια επιχορήγηση του Ι.Π.

Το νέο καθεστώς υπολογισμού του αναλογούντος μετρικού, με πυλώνα την ΕΘΑΑΕ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ του 1.951.155 € ανέρχεται η φετινή, τακτική επιχορήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την εκδοθείσα υπουργική απόφαση, με την υπογραφή της Νίκης Κεραμέως.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ του συνολικού ποσού των 92,5 εκατ. € προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, προκύπτει από φέτος βάσει σειράς θεσμοθετημένων κριτηρίων, τα οποία επεξεργάζεται το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Ειδικότερα φέτος το 100% και από το επόμενο έτος το 80% της τακτικής επιχορήγησης θα κατανέμεται βάσει «αντικειμενικών, μετρήσιμων κριτηρίων, όπως ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών, το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, το μέγεθος και η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος, το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό» κ.λπ.

ΟΣΟΝ αφορά, δε, στο υπόλοιπο 20% (απ’ του χρόνου), θα κατανέμεται με ποιοτικά κριτήρια, στη βάση αξόνων που τα ίδια τα Ιδρύματα επιλέγουν (π.χ. η ερευνητική δραστηριότητα, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση) και η επίδοση των οποίων, στους άξονες αυτούς, θα αξιολογείται από την ΕΘΑΑΕ.

Η κατανομή της χρηματοδότησης

Στη βάση της εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. δυνάμει αντικειμενικών κριτηρίων, η κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης έχει ως εξής:

1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 12.522.199

2. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 1.822.910

3. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: 5.349.645

4. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ: 5.386.286

5. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 9.737.453

6. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: 3.178.642

7. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 2.482.455

8. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 1.951.155 

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 1.877.872

10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: 3.517.575

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 6.632.094

12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 3.526.735

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 6.787.820

14. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 4.488.572

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 3.334.368

16. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 1.639.703

17. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: 7.309.960

18. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2.070.239

19. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 3.352.688

20. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝ.& ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 1.960.315

21. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 1.209.166

22. ΧΑΡΟΚΟΠΕIΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 741.988

23. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓ. & ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 723.668

24. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 830.000 (προβλέπεται ξεχωριστή κατανομή, λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Ιδρύματος).

 Οικονομική αυτοτέλεια και έλεγχος 

• Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά το πλείστον χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους.  Ως εκ τούτου, ο διοικητικός μηχανισμός τους βασίζεται στη νομοθεσία που διέπει το δημόσιο τομέα.

• Παράλληλα, και στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης από το άρθρο 16 του Συντάγματος πλήρους αυτοδιοίκησης τους, απολαμβάνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια επιλογής και διαμόρφωσης των κατά την κρίση τους πρόσφορων μέσων για την πραγμάτωση της αποστολής τους και την εξυπηρέτηση των σκοπών τους και έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων τους. 

• Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. µε το Υπουργείο Παιδείας και εισηγείται την τροποποίησή τους στον Υπουργό. 

• Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται από το Α.Ε.Ι. και υποβάλλεται στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και στον Υπουργό Παιδείας.  Η διαδικασία της έγκρισης  ολοκληρώνεται εντός τριών  μηνών από την υποβολή του. 

• Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, τότε η επιχορήγηση που δεν θα λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεμηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών Α.Ε.Ι. 

• Για την αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρους των ιδίων πόρων του ιδρύματος εξαιρουμένης της κρατικής χρηματοδότησης, μπορεί να συνίσταται σε κάθε ΑΕΙ νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει προληπτικά τη νομιμότητα των δαπανών των ΑΕΙ και σε καμία περίπτωση τη σκοπιμότητά τους. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ ελέγχονται υποχρεωτικά κάθε χρόνο από ορκωτούς ελεγκτές. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μαθητικές συναυλίες καθημερινά από τη ΦΕ “Μάντζαρος”

Η Φιλαρμονική Εταιρία "Μάντζαρος", την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, καθημερινά, διοργανώνει μαθητικές συναυλίες, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής. Το αναλυτικό πρόγραμμα των συναυλιών έχει ως...

Το Μουσικό Φεστιβάλ Παξών ξαναρχίζει μετά από 2 χρόνια – Όλο το πρόγραμμα

Το Paxos Music Festival σε παραγωγή των Φίλων Παξών ξαναρχίζει αυτό το καλοκαίρι μετά από δύο χρόνια περιορισμών και lockdown λόγω του COVID 19. Αυτή...

“Ο άνθρωπος του Θεού” …στον Άγ. Ιωάννη Παρελίων

Μέσα από την οθόνη του The Moonlight Cinema Caravan Το Σάββατο 25/6, στις 21:30 στο Archontiko Petrettini Boutique Hotel, Agios Ioannis Parellion, μέσα από...

Αυλή Μεζεδοπωλείο: Μια “αυλή γεύσεων” στον Κόλπο της Γαρίτσας

Το Μεζεδοπωλείο η "Αυλή" είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, όπου  όλα γίνονται με μεράκι και φροντίδα. Από το 2009 που άνοιξε τις πόρτες της, κέρδισε...

Προσπάθεια για σύνδεση Κέρκυρας-Μ. Βρετανίας το χειμώνα

Η αναπληρώτρια πρέσβειρα της Βρετανίας στην Ελλάδα Susan Geary επισκέφτηκε σήμερα Πέμπτη 21/6, το πρωί, τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  Μερόπη Υδραίου. Η συνάντηση...